Правила конкурсного приймання учнів до школи

/Files/images/roboch_foto/титульна 001.jpg

1.1 При прийманні дітей Школа керується Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року № 547/7868 та Статутом школи.
1.2 Приймання дітей до 1-11-х класів школи здійснюється на конкурсній основі відповідно до цієї Інструкції та Положення про загальноосвітній навчальний заклад.
1.3 Створена за наказом робоча група з числа педагогічних працівників розробляє Правила конкурсного приймання, що обговорюється на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи, схвалюються ними та затверджуються директором школи за погодженням з районним управлінням освіти.
1.4 У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.
1.5 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.
2.2 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в школі вивішуються перелік питань з англійської, німецької, французької мов.
2.3 Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.4 Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.
2.5 До участі у конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім`я директора школи, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтво про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає в 10 клас старшої школи. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.6 До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення .

3. Проведення конкурсу

3.1 Конкурсне приймання дітей, які вступають:
- до 1 класу, проводиться у квітні – травні (за наявністю вільних місць – у серпні) у формі співбесіди в присутності батьків, або осіб, які їх замінюють;
- до 10 класу, проводиться у серпні, у формі конкурсного випробування з англійської мови та другої іноземної мови (французької чи німецької).
3.2 Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов. Діагностичні завдання розробляє педагогічна комісія. Тривалість співбесіди – 30 хвилин.
3.3 Конкурсні завдання відповідають навчальним програмам спеціалізованої школи. Матеріали для випробувань з англійської, німецької, французької мов розробляються шкільним методичним об`єднанням вчителів іноземних мов, затверджуються директором школи за погодженням районного управління освіти.
3.4 Конкурсні завдання зберігаються у директора школи в запечатаному конверті, який відкривають в день проведення випробування у присутності членів комісії та вступників.
3.5 Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом школи для підготовки відповіді.
3.6 Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими під час підготовки до усної відповіді, зберігаються в школі протягом року.
3.7 Результати співбесіди та випробувань оформлюються у вигляді протоколу комісії і оголошуються для ознайомлення всіх його учасників ( до першого класу - в день проведення співбесіди, до 2 – 11 класів – не пізніше, ніж через 3 дні після проведення випробувань).
3.8 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники 3-4 Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської, німецької , французької мов, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт малої академії поточного року, звільняються від конкурсного випробування з відповідного випробування предмету.
3.9 Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях.
3.10 Діти, які не з`явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступного випробування не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1 Діти, які успішно пройшли вступну співбесіду до 1-го класу, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення психолого-педагогічної комісії та медичного висновку про функціональну готовність дитини до навчання у школі. Зарахування проводиться після оголошення результатів конкурсу.
4.2 Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс до 2-11 класів, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.
4.3 До школи подаються такі документи:
до 1 класу
- заява батьків, або осіб, які їх замінюють
- копія свідоцтва про народження
- медична картка (довідка) встановленого зразка
до 2-11 класів
- заява батьків, або осіб, які їх замінюють
- табель успішності за попередній клас
- свідоцтво про базову середню освіту ( для вступу до 10-го класу)
- особова справа
- медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.4 У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії батьки, або які їх замінюють і конкурсанти можуть звернутися до голови конкурсної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня з дня оголошення конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання.
4.5 Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначається директором школи за погодженням з районним управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.6 У разі незгоди з висновками апеляційної комісії можна звернутися до районного управління освіти, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1 Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання дітей до школи.
5.2 Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до школи за результатами конкурсу покладається на управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
Кiлькiсть переглядiв: 520

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.